Tulevia matkoja  2018

Päivämatkat Tallinnaan

Eckerö Line m/s Finlandialla

Syyskuussa

lauantai 15.09./

jne.....

Hotellimatkat Tallinnaan

Elokuussa

11.-12.08. / 25.-26.08. /

Syyskuussa

08.-09.09. / 15-16.09. /  22.-23.09. / 29.-30.09./

Lokakuussa

06.-07.10. / 13,-14.10. / 20.-21.10. / 27.-28.10. /

Marraskuussa

3.-4.11. / 10.-11.11./ 17.-18.11./ 24.-25.11./

Joulukuussa

01.-02.12./ 06.-08.12. (3 pvää)/ 08.-09.12./  15.-16.12./  23-26.12./

tulossa lisää...

 

muita matkoja:

JR35:n killan matka 3.-6-8.(pe-ma)Tallinna-Narva-Tartto-Viljandi-

 

Vistamatkat Oy:n erityismatkaehdot


Nämä erityismatkaehdot koskevat vain Vistamatkat Oy:n järjestämiä matkoja. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Vistamatkat Oy (SMAL 26895, KUVI 4081/00/Mj), Vistantie 24 / PL 81, 21531 Paimio, ellei toisin ole mainittu.
Valmismatkojen osalta noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja, jotka on esitetty valmismatkajärjestäjien esitteissä. Valmismatkaehdot ovat luettavissa myös Kuluttajaviraston Internet-sivuilla.

Ilmoittautuminen ja maksujen suoritus

Matkalle ilmoittautumisen yhteydessä matkustaja suorittaa ennakkomaksun, jonka jälkeen varaus sitoo sekä matkustajaa että matkatoimistoa. Samalla matkustaja hyväksyy matkan hinnan ja matkaa koskevat sopimusehdot. Matkan varausmaksu on
  • 50 € matkoilla, joiden hinta on alle 170 €.
  • 100 € matkoilla, joiden hinta on yli 170 €.
Ilman varausmaksua varaus ei ole sitova. Puhelimitse varatun matkan varausmaksu on suoritettava viimeistään neljän (4) vuorokauden sisällä matkan tilauksesta. Ellei varausmaksua ole määräajassa suoritettu, voidaan matka ilman eri ilmoitusta varata toiselle henkilölle. Matkan loppusuoritus on maksettava ilman eri kehoitusta viimeistään 30 vuorokautta ennen matkan alkua. Maksuun on merkittävä matkanjärjestäjän ilmoittama viitenumero tai viesti. Jos suoritus ei ole saapunut perille määräajassa, on matkanjärjestäjä oikeutettu myymään kyseisen matkan toiselle henkilölle. Jos matka varataan 30 vuorokautta ennen matkan alkua tai myöhemmin, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi joko toimistoomme tai pankkitilillemme.

Viisumit

Mahdollisesta viisumin hankkimisesta huolehtii matkanjärjestäjä. Matkaesitteessä ilmoitetaan, tarvitaanko viisumi. Muun maan kuin Suomen kansalaisen viisumin mahdollinen lisämaksu saatavilla pyydettäessä toimistostamme. Katso tarkemmat tiedot Venäjän viisumeista tästä.

Hinnat

Matkojen hinnat perustuvat kulloinkin tarjouksessa tai matkaesitteessä ilmoitettuun päivään ja sen hetkisiin valuuttakursseihin, maksutariffeihin ja määräyksiin. Pidätämme oikeuden tarkistuksiin ja muutoksiin siltä osalta, mikäli ne esitteen / tarjouksen voimassaoloaikana muuttuvat. Hintaan sisältyvät palvelut on erikseen mainittu kunkin matkan esitteen "hintaan sisältyy“ -kohdassa.

Matkaliput ja vahvistus

Matkalasku on vahvistus varatuista palveluista. Asiakkaan tulee tarkistaa, että nimet, yhteystiedot sekä bussi/hotelli/laiva/lentotiedot ovat vahvistuksessa oikein. Mikäli asiakas havaitsee vahvistuksessa epäselvyyksiä tai virheitä, tulee hänen ottaa viipymättä yhteyttä matkanjärjestäjään.

Matkustajan peruutusehdot

  • 4.1 a Viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua tapahtuvissa peruutuksissa peritään toimistokuluina hotellimatkoilla 50 €/ henkilö ja päivä- sekä risteilymatkoilla 20 €/ henkilö.
  • 4.1 b Jos asiakas peruuttaa matkan myöhemmin kuin 28 vuorokautta mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina hotellimatkoilla varausmaksu / henkilö ja päivä- ja ristelymatkoilla 20 € / henkilö.
  • 4.1 c Jos asiakas peruuttaa matkan myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua, peritään matkan hinnasta 50 %.
  • 4.1 d Jos asiakas peruuttaa matkan myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen matkan alkua, peritäänn kuluina koko matkan hinta.
Matkan hinta ei sisällä peruutusturvamaksua, joten suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä jo varausvaiheessa. Vakuutus on maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkua. Jos matka peruutetaan yleisten valmismatkaehtojen 4.1-4.2 kohtien mukaan, peritään kohdassa 4.1 mainitut toimistokulut. Huom! esimerkiksi auton särkyminen, työeste tms. eivät tässä kohden ole sellainen tapahtuma, jonka perusteella matkustaja peruuttaa matkansa. Matkustaja, joka liikkuu erillään ryhmästä, on velvollinen saapumaan hotelliin, bussiin, satamaan tms. hyvissä ajoin annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos matkustaja ei noudata annettuja ohjeita esimerkiksi lähtöajoista ja siksi myöhästyy, vastaa matkustaja itse tästä aiheutuvista kuljetuksista ja muista kuluista.


Matkanjärjestäjän peruutus- ja muutosoikeus

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut tai jäänyt jäljelle riittävä märää matkustajia. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkan peruuntumisesta 14 päivää ennen matkan alkua. Jos kyseessä kuitenkin on bussi- tai risteilymatka, jonka kesto on alle neljä (4) päivää, matkanjärjestäjän on ilmoitettava peruutuksesta neljä (4) päivää ennen matkan alkua.

Tietosuoja

Vistamatkat Oy:n asiakastiedot tallennetaan asiaksrekistriimme henkilötietolainsäännösten puitteissa. Tiedot säilytetään järjestelmässämme ja tietoja käytetään asiakkaan matkoihin liittyvissä asioissa. Yhteistyökumppaneillemme (laiva-, lento-, hotelli- ja bussiyhtiöt) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, muuoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §)) ja :n yleisen tietosuojaasetuksen(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä
Vistamatkat Oy
Vistantie 24
21530 Paimio

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Seppo Santala
seppo.santala@vistamatkat.fi
+358 2 4775615

Rekisterinnimi
Vistamatkat Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja: Nimitiedot,syntymäaika,sukupuoli, (viranomaismääräysten vattiessa myös henkilötunnus), osoite (posti- ja sähköpostiosoite) sekä puhelinnumero. Matkapalveluihin liittyvät tiedot: matkakohde, -päivät, varauspäivä, hotelli- ja laiva-, lentotiedot, matkan hinta , virkailija, ryhmän nimi, mahdolliset lisäpalvelut  sekä asiakkaan itse antamat lisätiedot. mahdolliset passitiedot Yrityyasiakkaalta yrityksen nimi ja Y-tunnus.  Silja/Tallink asiakkailla Club One-numerot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa matkavarauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla ja toisten matkalaisten suostumuksella. Tietoja saadaan mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Palvelujen toteuttamiseksi luovutetaan palvelun toteuttamiseksi välttämättömät tiedot esim. laiva-, hotelli-,lento- ja bussiyhtiöille. Asiakkaiden tietoja ei  luovuteta kolmansille osapuolille myyntitarkoituksissa ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Myös viranomaisille voidaan luovuttaa voimassaolevien läinsäädännön mukaisissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU: ja ETA:n ulkopuolelle
Vistamatkat Oy voi siirtää asiakkaiden tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle matkakohteen niin edellyttäessä.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdolliset virheen korjaamista tai puutteellisen tioedon täydentämistä. Pyynnön esittäjältä voidaan vaatia todistamaan henkilötietojensa

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Reiksterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Vistamatkat pidättää oikeuden säilyttää  sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys ostetun valmismatkan toteuttamiseen. Asiakkaallamon oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sen jälkeen, kun asiakas on matkalta palannut tai perunut varauksen.

Mahdolliset painovirheet
Vistamatkat Oy ei vastaa esitteissä mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.